Info om Gambia 

 Gambia fylder ikke meget på verdenskortet med sine 11.000 KM2 eller ca. Som Sjælland, Fyn og Lolland tilsammen. Jylland er til sammenligningens interesse, idet der er ca. 370 km fra Skagen til Kruså, og det er også Gambias udstrækning i Øst-vest retningen. 

På det bredeste sted ude ved Atlanterhavet er der 50 Km, og heraf er Gambia flodens udmunding - som landet er opkaldt efter - alene 18 km bred. Længere østpå er landets bredde helt ned til ca. 25 km. 

Gambia er således de afrikanske fastlands mindste stat med et befolkningstal på ca. 1.200.00. Landet er omkranset af Senegal på alle sider undtagen ud mod Atlanterhavet, og er resultatet af skrivebordsgrænser udfærdiget af de gammel kolonimagter England (Gambia) og Frankrig (senegal). 

Der er 1 time i tidsforskel mellem Danmark og Gambia. Efter sommertiden er indtrådt i Danmark er det dog 2 timer, Danmark er foran. 

Top

 

Forhistorie 
 
Fund af stenøkser og potteskår langs den atlantiske kyst viser, at Gambia har været beboet så tidligt som 2000 år før vores tidsregning. På nordsiden af floden (ca. Midt i landet) har man fundet sten cirkler (bestående af 1 til 1,5m høj stensøjler), der stammer fra ca. År 750. Ingen ved hvem der har bygget cirklerne og hvorfor. Efter det tidspunkt er der tydelige beviser om befolkningen i landet. Folkene i det område handelede med Ghanas imperium (800-1200) og var en del af af Mali-imperiet (1240-1550) og Songhai (1460-1600). 

I 1455 sejlede en portugisisk handelsekspedition, udsendt af Henrik Søfareren, op ad Gambia flodens udmunding. I det tidlige 16. Århundrede kom et stort antal portugisere (muligvis på flugt fra inkvisitionen) til landet og bo satte sig. De var de første europæiske bosætter i Gambia. I det sene 16. Århundrede (1587) kom englænderne til Gambia og efter en rivalisering med frankrig blev det til en af de vigtigeste kolonier i regionen. Englænderne kom til Gambia i form af private handelskompagnier. Efter at have opgivet at grave mineraler op fra undergrunden begyndte de at brug Gambia til slavehandel. I 1765 overtog den engelske trone besiddelserne og skabte kolonien Senegambia. Efter at have lavet aftale med frankrig med hensyn til grænsernes placering, etablerede England Gambia som koloni den 10. August 1889. 

I 1962 blev der inført almindelige valg i Gambia. Den 18. Februar, 1965 blev landet uafhængig og Sir Dawda Jawara blev Gambias første præmier minister. I 1970 blev der gennemført endnu en forfatningsændring således, at den engelske dronning ophørt med at være det formelle overhoved i Gambia. Landet blev en republik i den engelsk Commonwealth med Jawara som den første præsident. 

Gambia nød længe indre ro og en relativt gunstig økonomisk udvikling under præsident Sir Dawda Jawara. 1980 kom det til indre uro og 1981 til et kup, der blev slået ned ved hjælp af senegalesiske troper. Året efter indgik Gambia en føderation, Senegambia, med Senegal, med hvem man i forvejen hævde et nært samarbejde om udnyttelsen af Gambia-floden. 

En planlagt udbygning af samarbejdet strandede, og 1989 ophørte føderationen; et vist samarbejde fortsatte dog. Dets rammer blev fastlagt i venskabstraktaten af 1991. 

Top

 

Politik  

Et ublodigt militærkup afsatte præsidenten Jawara den 22. juli 1994, der måtte gå i eksil, og satte forfatningen ud af kraft. Ved kuppet overtog 5 officerer magten, og løjtnant Yaya Jammeh, erklærede sig derpå for statschef. Efter udenlandsk og indenlandsk press (se raporten fra NCC) blev der afholdte demokratiske valg i 1996. 

I august 1996 var der folkeafstemning om en ny politisk forfatning. Forfatningen blev stemt ind med 70% af stemmerne.  

I september 1996 var der præsident valg og præsidenten blev Yaya Jammeh, som var lederen af militær kuppet i 1994. Oppositions partiet UDP (United Democratic Party) var en værdig modstander og partiets leder, Ousainou Darboe, fik en stemmprocent på 30%. Men det var ikke det helt store i forhold til den nuværende præsident, der fik 60% af stemmerne. De sidste 10 procent er gået til 2 andre partier der ligeledes stillede op til præsident valget. Inde i landet mærker man meget sjældent de sociale forbedringer, som Yaya Jammeh påstår der er mange af.  

Der blev holdt et National Forsamlingsvalg den 2. Januar 1997 og Jammeh's parti APRC ( Alliance for Patriotic Re-orientation and Construction) fik 33 mandater ud af 45, UDP fik 7, NRP (National Reconciliation Party) 2 og PDOIS (Peoples Democratic Organisation for Independence and Socialism) fik 1. 

Det sidste præsidentvalg blev holdt den 22. september 2006, hvor kun 58 % af de registrerede vælgere stemte i sammenlignet med 90 % i 2001. President Jammeh fik 67,3 % af stemmerne (264,404), Oppositionsleder Ousainou Darboe af UDP 26.6 % (104,566) og Halifa Sallah af NADD 6.0 % (23,468).

Det seneste National Forsamlingsvalg  (National Assembly Elections) blev holdt den 25. januar 2007 hvor APRC vandt 42 af 48 valgte pladser. En delt opposition vandt resten - UDP 4 pladser, og NADD 1 plads. Den resterende plads blev vundet af en Selvstændig kandidat. Trioen Halifa Sallah (NADD), Kemesseng Jammeh (UDP) og Hamat Bah (NRP) som var prominente oppositionsfigurer i den sidste forsamling (National Assembly) bliv ikke genvalgt. Vælgerfremmøde var kun 41.7 % af registrerede vælgere sammenlignet den sidste Præsidentvalg i september 2006, og viser at der var faktisk grov vælgerapati (sofavælger).

Top

 

 

Etnisk grupper 

Gambias etnisk grupper blev linket med imperiet af Ghana, Mali og Sonhay. De storste grupper består af Mandinkáer, Fula, Jola, Wollof og Sarahuli. Der findes dog andre mindre grupper, som Bambara og Aku. 

Top

 

 

Religion 

Langt størstparten af befolkningen er muslimer, men ikke alle lige troende. Derudover findes kristne (anglikanske), katoliker og metodister, men visse steder lever de gammel hedenske skikker videre. Gambia har ikke nogen statsreligion som i Danmark. 

   Top

 

 

Sprog 

Forskellige etniskesprog, men fællessproget er engelsk. De fleste i Gambia kan tale mindst to lokale sprog. 

Top

 

Geografi og natur 

Gambias trævækst er en vigtig fakta for Gambias overlevelse. Der findes mere end 150 forskellige træer, palmer og buskaser. Mange af dem gror i små grupper andre, er blevet hårdt udnyttede eller taget væk og er nu næsten uddøde.  

Der findes mangrove sumpe. Savanna med højt, kraftigt græs, små træer og ikke mindst store træer. Baobab-træet for eksampel siges at kunne blive 2000 år. Af andre træsorter er palmer, mango, kolanød og papaya-træet. 

I Gambia er der tropisk klima med en hed regnstid fra juni til hen midt i oktober. Nedbøren er på ca. 1300 mm mod Danmarks ca. 700 mm på årsbasis. Fra november til maj månede er der en varm tørkesason med 25 - 35 grader og lav luftfugtighed. 

Der er mange spændende dyr og planter i Gambia og især et rigt fugleliv. Mange af de skandinaviske fugle tilbringer vinteren i Gambia og andre af de vestafrikanske lande, hvor der findes et utal af insekter og diverse småkryb. Der findes seks store naturreservater i Gambia som du kan læser om her.  

 Nogle af verdens rigestefiskevande ligger ca. Et par timers sejlads ud for Gambias kyst. 

   Top

 

 

Næringsvej 

De vigtigeste afgrøder er jordnødder, majs, hirse og ris, som udgøre det meste af Gambias landbrug. Ligesom i Danmark kan man kun arbejde med jorden en del af året. I Gambia findes desuden alle de tropiske frugter. I landbruget findes også stort husdyrhold omfattende hornkvæg, geder, får fjerkræ og svin. 

Fiskerierherhvervet er ikke særlig veludviklet, men der er masser af fisk i havet ud for Gambias kyst. 

Landet er fattig på deciderede industrivirksomheder, hvorimod der er rig fremstilling af batik, keramik, læder- og træarbejder. 

Top

 

 

Turismen 

Turisterhvervet giver mange gambianere et arbejde og levebrød. Men turismen er ikke uden omkostninger for gambianerne, som dermed får rokket ved de traditionelle leveforhold i grupperne og familierne. Staten tjener ikke mange penge på turisternes hotelophold, da de fleste hoteller er ejet af europæiske og amerikanske hotelkæder. 

Tilbage til top

 
  indexed image map Gambia Africa Guestbook Culture About Me Links e-mail NCC Report

[The Gambia]   [Africa]   [Forum - The Bantaba]   [Culture]   [Web Links]   [NCC - Report]
[Guest book]  [The Stone circles]  [Nature Reserves]  [Serrekunda]

Sidst opdateret den 22. januar 2019
© 1996-2021 Nijii, All rights reserved. Webmaster